ตกลง
ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ”ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้บริหารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี
12 พ.ย. 2563
42
  • LINE

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ”ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้บริหารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี

 

ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดร.นิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.นิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.นิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.นิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.นิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษา
ดร.นิวัตน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษา
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...