ตกลง
จพล.อำเภอเมืองขลบุรี และ จพล.อำเภอหนองใหญ่ เป็นวิทยากรฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน
27 พ.ค. 2562
923
  • LINE

.วันนี้ วันที่ 18 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. จพล.อำเภอเมืองขลบุรี และ จพล.อำเภอหนองใหญ่ เป็นวิทยากรฝึกสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเยาชนในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบรี ณ สระว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี

จพล.อำเภอเมืองขลบุรี
จพล.อำเภอเมืองขลบุรี
Loading...