ตกลง
ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งที่ 3
27 พ.ค. 2562
716
  • LINE

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. นางสาวธาริณีแก้วสีนวล เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภออุ้มผาง ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งที่ 3  โดย ร่วมกับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลอุ้มผาง สาธารณอำเภออุ้มผาง และร่วมกับหน่วยงานราชและเอกชนภายในจังหวัดตาก เส้นทางจากอำเภอแม่สอด-อำเภออุ้มผาง ระยะทาง กิโล164

ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมปั่นทะลุดอยลอยฟ้า ครั้งที่ 3
Loading...